Sukces polskich archeologów na Pojezierzu Iławskim

Dodane przez Mateusz Popek Wrzesień 15, 2013 19:32

Sukces polskich archeologów na Pojezierzu Iławskim

Już ponad dwa miesiące zespół archeologów podwodnych pod kierownictwem dr hab. Andrzeja Pydyna z Zakładu Archeologii Podwodnej, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prowadzi badania na Pojezierzu Iławskim. Prace realizowane są wspólnie z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy i wspierane są przez Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie.

Badania możliwe są dzięki wsparciu finansowemu przyznanemu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu – dziedzictwo kulturowe i priorytetu – ochrona zabytków archeologicznych. Grant kierowany przez prof. dr. hab. Przemysława Urbańczyka zatytułowany „Niedestrukcyjne kompleksowe rozpoznanie zasobów archeologicznych dna jezior i strefy brzegowej w wybranych akwenach Pojezierza Iławskiego w ramach podwodnego AZP” jest największym projektem tego typu realizowanym w polskich akwenach śródlądowych.

Badania prowadzono na kilkunastu wytypowanych obszarach położonych na różnych jeziorach. Włożony wysiłek zaowocował jednak spektakularnymi znaleziskami. Poza licznymi, czasami doskonale zachowanymi zabytkami odnaleziono złożone konstrukcje drewniane, które w większości stanowią pozostałości przepraw mostowych.

Wstępna analiza materiału zabytkowego oraz badania dendrochronologicze pozwalają przypuszczać, że odnalezione mosty pochodzą z XI, XII, XIII i XIV wieku. Most przecinający przesmyk oddzielający jeziora Płaskie i Jeziorak powstał w zasadniczej części z drewna ściętego w latach 1055/1056. Był to ważny elementem szlaku komunikacyjnego prowadzącego w głąb Prus.

pojilma02

Kolejne interesujące przeprawy mostowe odnaleziono na jeziorze Łodygowo. Badania dendrochronologiczne prowadzone przez prof. dr hab. Tomasza Ważnego z UMK sugerują, że jeden z mostów wiodących na tzw. wyspę Kurhanów na jeziorze Łodygowo powstał lub był naprawiany w 1333 roku. Jednak most prowadzący na przeciwległy brzeg mógł już funkcjonować w pierwszej połowie XII wieku, lub nawet wcześniej, na co wskazuje materiał zabytkowy.

Wspomniana wyspa, mimo swoich niewielkich rozmiarów musiała być ważnym ośrodkiem władzy lub kultu gdyż łączyły ją z brzegiem dwie przeprawy mostowe o długości prawie 200 m każda. Mosty te zaplanowane były tak, aby ich przyczółki znajdowały się w rejonie bramy prowadzącej do grodu.

Prowadzone w ramach projektu badania pozwoliły na dokładną lokalizację przeprawy mostowej prowadzącej na północny kraniec wyspy Wielka Żuława. Z badań dendrochronologicznych wiadomo, że założenie to powstało w latach 1268-1269. Niemniej zróżnicowany materiał archeologiczny pozwala przypuszczać, że miejsce to wykorzystywane było przez kolejne kilka wieków.

Wydaje się prawdopodobne, że budowa mostu związana była funkcjonowaniem na wyspie grodu przebadanego w trakcie wcześniejszych badań archeologicznych. Badania na Pojezierzu Iławskim prowadzone będą aż do późnej jesieni, co pozwala przypuszczać, że pojawią się kolejne ciekawe odkrycia.

Dodane przez Mateusz Popek Wrzesień 15, 2013 19:32

Dołacz do nas na Facebooku

Nadchodzące imprezy nurkowe

Lipiec , 2020