DAN prowadzi i wspiera różne kampanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa nurkowań i zapobiegania wypadkom.

» Wypadki z udziałem nurka i jednostek pływających

Zgłoś wypadek, zamów nasze nalepki, przeczytaj raporty świadków wypadków nurkowych

» Podstawowe zasady

Naucz się kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa, które należy stosować podczas, jak i po nurkowaniu

» Wypadki na drabince nurkowej

Wszystkie informacje o Kampanii Bezpieczeństwa DAN Europe w przeciwdziałaniu urazom podczas korzystania z drabinki nurkowej

» RCAP Program

Ocena bezpieczeństwa i jakości w odniesieniu do ośrodków hiperbarycznych