dan_family_plansAby móc skorzystać z jednego z planów familijnych musisz spełniać następujące wymagania:
– ubezpieczenie może objąć maksymalnie 4 osobowe rodziny
– małżonków lub partnerów
– dzieci, jeśli nie ożeniły się i są poniżej 18 roku życia
– dzieci do 25 roku życia jeśli jest studentem lub pozostaje bez pracy oraz posiada ten sam adres zamieszkania co rodzice.

Osoby objęte ubezpieczeniem nie muszą podróżować jako jedna grupa!

DAN Family SportDAN Family MixDAN Family Travel
DAN Family SportDAN Family MixDAN Family Travel
Gdy wszyscy członkowie rodziny są nurkami rekreacyjnymi.Najlepsze rozwiązanie dla rodzin, w skład których wchodzą nurkowie profesjonalniGdy nie wszyscy członkowie rodziny są nurkami, ale także podróżują po świecie.

Prosimy przeczytaj uważnie polisę ubezpieczeniową na stronie internetowej www.daneurope.org. Firmą ubezpieczeniową jest International Diving Assurance (IDA) Ltd. Plany ubezpieczeniowe są dystrybuowane przez DAN Europe Insurance Broker (DEIB) Ltd. Obie firmy są spółkami zależnymi DAN Europe Group i podlegają autoryzacji i regulacjom Malta Financial Service Authrity (MFSA – maltańskiemu urzędowi ds. usług finansowych).