Podstawowe informacje

Dodane przez Administrator Grudzień 19, 2011 18:09

Podstawowe informacje

DAN Europe to międzynarodowa organizacja o charakterze non-profit, zarejestrowana na Malcie, świadczy swoje usługi nurkom potrzebującym pomocy oraz prowadzi badania, mające na celu poprawienie ich bezpieczeństwa. Celem DAN jest uczynienie nurkowania sportem o jak najmniejszym ryzyku urazów.

danfoundbaner

Oto w jaki DAN dąży do tego aby w/w cele osiągnąć:

» Pomoc medyczna o zasięgu globalnym 24/7, dla ofiar wypadków nurkowych i nienurkowych

» Koordynacja działań i świadczeń medycznych i hiperbarycznych

» Ośrodki i centra pomocy hiperbarycznej na całym świecie w ramach programu Recompression Chamber Assistance & Partnership Program (RCAPP)

» Konsultacje z zakresu medycyny nurkowej i nienurkowej

» Skierowania do lekarzy specjalistów i wyspecjalizowanych instytucji

» Ubezpieczenia skomponowane pod potrzeby osób nurkujących

» Propagowanie bezpiecznego nurkowania

» Prowadzenie badań i edukacji z tego zakresu bezpieczeństwa w nurkowaniu

» Zapewnianie specjalistycznej pomocy prawnej w sferach dotyczących nurkowania poprzez DAN Legal Network
Dodane przez Administrator Grudzień 19, 2011 18:09

Dołacz do nas na Facebooku

Nadchodzące imprezy nurkowe

Maj , 2020